Welkom

Welkom op de site van Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid.

De Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) is in 2007 opgericht en bestaat inmiddels uit zo’n 32 huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid.

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de zorg voor bepaalde groepen patiënten, zoals ouderen, mensen met COPD en mensen met diabetes mellitus type 2, gezamenlijk te organiseren en uit te voeren.

Huisartsen en praktijkondersteuners werken nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt. Dit zijn o.a. diëtisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, apothekers, optometristen, oogartsen, een internist van het AMC en een longarts van VUmc.

Voor patiënten met COPD en diabetes mellitus type 2 is de zorg georganiseerd in ketenzorg. Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en afgestemd op de patiënt met de chronische aandoening. Voor de patiënt betekent dit betere, efficiënte en doelgerichte zorg.

Daarnaast wordt er binnen de CHAGZ op het gebied van COPD zorg en diabeteszorg gewerkt met individuele zorgplannen. De zorg wordt samen met de patiënt afgestemd en vastgelegd. De patiënt neemt actief deel aan het eigen zorgproces en heeft zoveel mogelijk zelf de regie.