Patiënten De patiënt neemt actief deel aan het eigen zorgproces Lees verder Zorgverlener Huisartsen en praktijkondersteuners werken nauw samen Lees verder Leden Via onze nieuwe website zullen wij onze leden nog beter van dienst zijn Lees verder

Patiënten De patiënt neemt actief deel aan het eigen zorgproces Lees verder Zorgverlener Huisartsen en praktijkondersteuners werken nauw samen Lees verder Leden Via onze nieuwe website zullen wij onze leden nog beter van dienst zijn Lees verder

Patiënten De patiënt neemt actief deel aan het eigen zorgproces Lees verder Zorgverlener Huisartsen en praktijkondersteuners werken nauw samen Lees verder Leden Via onze nieuwe website zullen wij onze leden nog beter van dienst zijn Inloggen

Welkom op de site van Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid.

De Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) is in 2007 opgericht en bestaat inmiddels uit zo’n 31 huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid.

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de zorg voor bepaalde groepen patiënten, zoals ouderen, patiënten met COPD, patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met diabetes mellitus type 2, gezamenlijk te organiseren en uit te voeren.

Huisartsen en praktijkondersteuners werken nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt. Dit zijn o.a. diëtisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, apothekers, optometristen, oogartsen, een internist, een longarts en een aantal cardiologen.

Voor patiënten met COPD, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2 is de zorg georganiseerd in ketenzorg. Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en afgestemd op de patiënt met de chronische aandoening. Voor de patiënt betekent dit betere, efficiënte en doelgerichte zorg.

Daarnaast wordt er binnen de CHAGZ op het gebied van COPD zorg en diabeteszorg gewerkt met individuele zorgplannen. De zorg wordt samen met de patiënt afgestemd en vastgelegd. De patiënt neemt actief deel aan het eigen zorgproces en heeft zoveel mogelijk zelf de regie.

Over ons

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de zorg voor bepaalde groepen patiënten, zoals ouderen, patiënten met COPD, patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met diabetes mellitus type 2, gezamenlijk te organiseren en uit te voeren.

Over ons

Aangesloten huisartsen

Huisartsen en praktijkondersteuners werken nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt. Dit zijn o.a. diëtisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, apothekers, optometristen, oogartsen, een internist van het AMC, een longarts van VUmc en een aantal cardiologen.

Aangesloten huisartsen

Contact

Contact opnemen met CHAGZ kan via het formulier onder contact. Dit formulier is echter niet bedoeld voor medische vragen.
 Voor medische vragen kunt u contact opnemen met uw huisartsenpraktijk.

Contact