Akkoord over financiële steun voor huisartsen

  1. Het intensieve zorgtarief mag worden gedeclareerd voor visites aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Wijziging met terugwerkende kracht tot 1 maart jl..
  2. De verzekeraars hebben toegezegd een extra module in te regelen waarmee alle huisartsenpraktijken eenmalig €10 per patiënt in rekening kunnen brengen, dat kan per medio april.
  3. Tijdelijk opschorten van de contractuele voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven
  4. Praktijken die ondanks bovenstaande maatregelen in de financiële problemen komen, kunnen zich melden bij de preferente zorgverzekeraar.

Voor meer informatie zie: https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/akkoord-over-financiele-steun-voor-huisartsen