Zorgthermometer: Inzicht in de ouderenzorg

Zorgthermometer ouderenzorg: Inzicht in de ouderenzorg In deze Zorgthermometer brengen we de ouderenzorg in Nederland in beeld. U kunt dit…


Functionaris Gegevensbescherming

CHAGZ heeft vanaf 1 mei 2018 voor 4 uur in de een week Functionaris Gegevensbescherming (FG) via de SIGRA, gedetacheerd. CHAGZ is hiertoe…


De Nationale Diabetes Challenge

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation. Tijdens de NDC werken mensen met diabetes samen…


Inrichting Academisch Huisartsennetwerk vordert

Uit de nieuwsbrief van het AMC: Inmiddels zijn wij alweer een stuk verder met de inrichting van het (data)netwerk. Het bleek een aardige…


AVG en ION

Als huisarts hoeft u in het kader van de AVG geen verwerkersovereenkomst te sluiten met de stichting ION. Veel huisarts-praktijkhouders…


Verwerkersovereenkomst tussen PFZW en werkgevers

Slaat u persoonlijke gegevens op voor anderen of laat u juist een ander werken met persoonsgegevens van klanten? Dan bent u wettelijk…


Position paper lhv & ineen – rondetafelgesprek zorgakkoorden

Datum: maandag 16 april 2018 Van: Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) & InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg,…