AVG en ION

Als huisarts hoeft u in het kader van de AVG geen verwerkersovereenkomst te sluiten met de stichting ION.

Veel huisarts-praktijkhouders vragen ons of ze een verwerkersovereenkomst moeten sluiten met ION. Wij hebben hierover advies ingewonnen bij onze (=ION) huisjurist Luuk Arends van Dirkzwager advocaten en notarissen. Hij heeft bevestigd dat een dergelijke  verwerkersovereenkomst niet nodig is.

Hoe steekt het in elkaar?
De privacywetgeving verandert. Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG – Algemene Verordening Gegevensverwerking. Europese wetgeving voor alle landen van de EU.

Van belang voor huisartsen en ION zijn de volgende begrippen in deze nieuwe wetgeving:
Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkings-verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

In het kader van de AVG is de huisarts dezelfde als stichting ION.
Stichting ION is namelijk van en opgericht door en voor huisartsen en opereert onder toezicht van de Ledenraad van de LHV.
ION treedt namens de huisartsen op als Verwerkingsverantwoordelijke.
Daarvoor heeft ION met Vecozo een Verwerkersovereenkomst gesloten, die is aangepast aan de AVG. Vecozo is de Verwerker die de persoonsgegevens voor ION en dus voor alle deelnemende huisartsen beheert en verwerkt (bijvoorbeeld door het aanleveren van kwartaal-gegevens aan de zorgverzekeraars).

Het is niet nodig om als huisarts met de stichting ION een verwerkersovereenkomst te sluiten omdat wij de persoonsgegevens niet verwerken. In feite werkt u als huisarts bij het aan- en afmelden van patiënten rechtstreeks in de ION-database en brengt alleen u wijzigingen aan.
Stichting ION speelt geen andere rol dan het faciliteren van deze dienst via Vecozo.

Nota bene
Informeer uw patiënten
Het is en blijft ook met de AVG van belang dat patiënten weten wat er met hun gegevens gebeurt. En dus dat zij weten dat hun naam, verzekeringsnummer, bsn en geboortedatum in de ION-database zijn gekoppeld aan de AGB-code van hun huisarts(praktijk).