Bewaartermijnen medisch dossier en loggegevens verlengd

De bewaartermijn voor medische dossiers is verlengd van vijftien naar twintig jaar. Dit is aangepast in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 454). Ook krijgen nabestaanden de mogelijkheid om het medische dossier van overledenen in te zien (artikel 458a). Daarnaast heeft VWS de bewaartermijn voor de loggegevens verlengd. (zie document: Stcr-2019-bewaartermijn loggegevens)