CHAGZ en gegevensbescherming

CHAGZ heeft in 2018 een zogenaamd CHAGZ-AVG pakket voor de praktijkhouders ontwikkeld.
Dit pakket is in 2019 individueel met alle praktijkhouders gedeeld en, op aanvraag, geïmplementeerd.

De CHAGZ Functionaris Gegevensbescherming, Anat Fuldauer is alle praktijken langsgegaan met het CHAGZ-AVG pakket, om met hen het verwerkingsregister op te zetten, het datalek register op te zetten, een privacy werkoverleg voor te bereiden, de lijst met verwerkersovereenkomsten op te zetten, etc.
Bij alle praktijken is een intern privacy team aan het werk gegaan. Meestal zitten in zo een  privacy team de assistente belast met AVG issues en een praktijkhouder.
Bij deze rondgang zijn uiteraard ook allerlei andere AVG gerelateerde vragen aan de orde gekomen.

Dit pakket wordt hierbij op de site geplaatst. Bij vragen kunnen jullie mailen naar privacy@chagz.nl