Corona op de werkvloer

Tijdens de coronacrisis wil je natuurlijk voorkomen dat een werknemer met het coronavirus collega’s besmet. Wellicht wil je daarom je medewerkers controleren op corona. Maar mag je dit wel zelf doen?

  • Volgens de autoriteit persoonsgegevens mag je werknemers niet zelf testen op corona.
  • Je mag de werknemer vragen contact op te nemen met een bedrijfsarts of huisarts die de werknemer kan testen.
  • Een werknemer met verkoudheids- of griepverschijnselen mag je i.v.m. de coronacrisis naar huis sturen.

Voor meer informatie zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer