Functionaris Gegevensbescherming

CHAGZ heeft vanaf 1 mei 2018 voor 4 uur in de een week Functionaris Gegevensbescherming (FG) via de SIGRA, gedetacheerd. CHAGZ is hiertoe verplicht omdat ze (op grote schaal) bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Een individuele huisarts hoeft geen eigen FG in dienst te hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft geen duidelijkheid over wat grootschalige verwerkingen zijn, hierdoor is het onduidelijk of een duo-praktijk of groter hiertoe wel verplicht is. De AP geeft aan dat het aan iedere organisatie zelf is om te bepalen wat ze belangrijk vinden met betrekking tot de privacy.

CHAGZ zal de aangesloten praktijken ondersteunen door als vraagbaak te dienen door vragen rondom de AVG. In eerste instantie kunnen praktijken bij Wim van der Pas terecht. Hij zal kijken of hij zelf een antwoord kan geven en zal zo nodig de FG bevragen.

Vanuit de SIGRA wordt samen met de Elaa gewerkt aan scholingen voor de huisartsenpraktijken. Op 5 juni zal de eerste scholing plaatsvinden. Voor meer informatie, http://www.elaa.nl/kalender/1818/5-6-2018