Herstel na COVID-19 in de eerstelijn

Voor een snel herstel van Covid-19 is het van belang dat mensen binnen 2-3 werkdagen na
ontslag van het ziekenhuis worden doorverwezen naar een diëtist. Mensen die aangeven bij
de huisarts dat ze Covid-19 hebben, kunnen het beste ook worden door verwezen naar de
diëtist om het herstel zo te versnellen. Voor het herstel heeft men een veel hogere
eiwitbehoefte van 1½ -2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag. Vaak is een aanvulling
met dieetvoeding tijdelijk noodzakelijk. Men verliest de eerste tien dagen op de IC tot 1kg
spiermassa per dag.

Verder kunnen diëtisten adviseren bij specifieke COVID-19 klachten zoals vermoeidheid
(o.a. door spierverlies), smaakverandering, misselijkheid, slijmvorming en diarree. De extra
vergoeding voor de paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19-infectie is maximaal 7
uur diëtetiek en geldt voor maximaal 6 maanden vanaf de eerste behandeling.
Samen met ergotherapie, fysiotherapie en revalidatie draagt het bij aan herstel.

De fysiotherapeut begeleidt de patiënt wat betreft het fysieke deel. De behandeling wordt
individueel bepaald op basis van de klachten van de patiënt. De onderdelen die in elk geval
aan bod komen zijn: ademhalingsoefeningen, conditie- en spierkrachtopbouw, coaching in
hoe activiteiten op te bouwen en ontspanningstechnieken. Onze ervaring is dat vooral
benauwdheid, vermoeidheid, concentratiestoornissen vaak op de voorgrond staan.
Deze zorg wordt vergoed vanuit de basis verzekering, maximaal 50 behandelingen in een
half jaar. De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling, wel geldt het eigen
risico. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.