Hulp bij mails naar patiënten vanuit individuele praktijken

Iedereen is momenteel bezig op praktijk- en wijkniveau met de voorbereidingen op de (naderende) crisis.

Als CHAGZ/GEZZuid hebben we nagedacht hoe we de praktijken kunnen ondersteunen, naast de huidige wijkteam verbanden.

Wat ons opvalt is dat het moeilijk kan zijn  voor praktijken om een informatie brief (e-mail) naar alle patiënten te sturen. Wij denken dat we in deze logistiek goed kunnen ondersteunen.

Naar ons idee gaat het dan niet om informatie verstrekken over Corona, maar meer over de zorglijnen en de patiënten informeren hoe ze met jou als praktijk om kunnen gaan en waar ze op kunnen rekenen.

Dit kan per week verschillen, zoals we gezien hebben.

Daarom denken we dat het verstandig is dat iedereen op praktijkniveau in staat is om bij herhaling een groepsmail met dit soort informatie naar zijn patiënten te kunnen sturen. De informatie wisselt per praktijk en wijk, dus dat is maatwerk. Wel kunnen we formats om uit te werken aanleveren.

De logistieke uitvoering, groepsmail etc., kan door ons uitgevoerd worden.

Als we op die manier korte lijnen hebben met onze patiënten voorkomen we overvragen van HAP en SEH en kunnen we in de weken die komen beleid (eenvoudig) bijstellen richting onze patiënten.

Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan een mail naar Eliza Rikkelman: e.rikkelman@chagz.nl dan gaan we direct voor je aan de slag (vandaag)!

Eliza zal dan een mail sturen hoe alles kan worden aangeleverd, rekening houdend met de privacy/AVG.

Wat je hier zelf voor zou moeten aanleveren:

  • 1 x een extractie uit je HIS met in ieder geval de e-mailadressen; eventueel met hulp van je helpdesk*
  • Inhoud van wat je wilt communiceren

*Bij eventuele vervolg mails hoef je enkel nog de inhoud aan te leveren.

FAQ

Is dit een groepsmail voor de hele GEZ?

Nee: per praktijk individuele maatwerk informatie, wel kan er een voorbeeldbrief worden geleverd: uitvoering door CHAGZ/GEZZuid

Zijn er kosten?

Ja, erg gering. Deze kosten vallen binnen het wijkteam budget.

Ik heb lang niet van iedereen een mail adres?

Al bereik je de helft, dat is al enorm.

Kan het niet per post?

Heel traag, heel veel werk, heel kostbaar (denk ook aan de postbode).

 

Veel sterkte in deze tijd en schroom niet om met suggesties of aanvulling bij ons aan te kloppen.