Inrichting Academisch Huisartsennetwerk vordert

Uit de nieuwsbrief van het AMC:

Inmiddels zijn wij alweer een stuk verder met de inrichting van het (data)netwerk. Het bleek een aardige klus om alle activiteiten rond de contractering af te ronden. Namens het netwerk heeft het AMC nu, samen met de UMC’s uit Utrecht, Groningen, Maastricht en het VUmc, een overeenkomst gesloten met Calculus/Proigia om data uit de HISsen te kunnen halen.

Met Stichting ZorgTTP is een overeenkomst gesloten voor het pseudonimiseren van de geëxtraheerde data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en het genereren van spiegelinformatie. Resteert nog de verwerkersovereenkomsten die we als AMC zullen sluiten met de deelnemende huisartsenpraktijken.