Landelijk meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19 patiënten en sterfgevallen

Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten gaan in één groot project in kaart brengen wat de landelijke aantallen COVID-19 patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn. Niet-geteste patiënten komen nu niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care.

Daarom is er nu in zorgdomein een aparte COVID-19 meldknop.

Voor meer informatie: https://zorgdomein.com/nieuws/in-zorgdomein-landelijk-meldingssysteem-voor-niet-geteste-covid-19-pati%C3%ABnten-en-sterfgevallen/