Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten vs. verwijzen naar het ziekenhuis

Huisartsen hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. Daarvoor is deze leidraad ontwikkeld. De missie van deze leidraad: Juiste zorg voor de (oudere) patiënt op de juiste plek, zowel voor de vitale oudere, voorkómen onderbehandeling, als voor de kwetsbare oudere, voorkómen overbehandeling. De leidraad is niet gebaseerd op leeftijdscategorie maar op de ‘Clinical Frailty Scale’. Ook staat er een behandelplan in voor thuis.

Zie voor de volledige leidraad: https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200327_fms_leidraad_triage_thuisbehandeling_verwijzen_oudere_verdenking_covid19.pdf