Meldpunt Problemen Longzorg

Patiënten en zorgverleners die tegen problemen in de longzorg aanlopen, kunnen dat doorgeven aan
het Meldpunt Longzorg: https://www.longfonds.nl/meldpunt-longzorg

Je kunt dan denken aan:

  • het wisselen van longmedicatie, waardoor je meer klachten hebt
  • het niet of te weinig vergoed krijgen van fysiotherapie behandelingen, terwijl je verzekeringspolis je daar wel recht op geeft
  • niet/minder goed werkende longmedicijnen
  • longmedicatie die niet leverbaar of beschikbaar is, terwijl er geen alternatief is

Je krijgt geen reactie op je melding, maar de melding draagt, via het Longfonds, wel bij aan de
belangenbehartiging van longpatiënten. Praktijkvoorbeelden en cijfers zijn hard nodig in de gesprekken
met beleidsmakers en verzekeraars en een onderbouwd verhaal in de media.