Wie zijn de leden van CHAGZ

Bij de coöperatie zijn zo’n dertig huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid aangesloten. Al deze praktijken voeren de zorgprogramma’s uit voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en/of chronische luchtwegaandoeningen. De praktijken hebben hiervoor een of meerdere praktijkondersteuners in dienst. Er wordt voor de uitvoering van deze zorgprogramma’s samengewerkt met onze ketenpartners, o.a. diëtisten, pedicures en podotherapeuten.

Een groot deel van de praktijken werkt ook met een programma voor kwetsbare ouderen. Zij hebben hiervoor een praktijkondersteuner ouderenzorg in dienst. In de zorg voor ouderen wordt door de praktijk o.a. samengewerkt met een Specialist Ouderengeneeskunde.

Het merendeel van de huisartsenpraktijken is een zogenaamde pluspraktijk; de praktijken moeten aan een aantal extra eisen voldoen. De eisen aan deze huisartsenpraktijken zijn onder andere:
- Zij zijn geaccrediteerd.
- Zij moeten goed bereikbaar zijn, d.w.z. dat zij het hele jaar open zijn of dat zij daarover goede afspraken gemaakt hebben met een collega praktijk in de directe nabijheid.
- Zij houden geregeld een patiënttevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden op de website van de praktijk gepubliceerd of zijn op de praktijk in te zien.

Voor details kunt u terecht op de eigen website van de betreffende huisartsenpraktijk.

Tip! Bekijk alle leden via de interactieve kaart.

Wijkzoeker openen

COPD / Astma

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met astma en/of COPD te verbeteren.

COPD / Astma

CVRM

Binnen de CHAGZ heeft de patiënt zoveel mogelijk de eigen regie en neemt actief deel aan het eigen zorgproces.

CVRM

Diabeteszorg

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes mellitus type 2 te verbeteren.

Diabeteszorg

Ouderenzorg

Een van de speerpunten binnen de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid is de zorg voor ouderen.

Ouderenzorg