Wijkgroepen

Omdat problematiek bij bewoners/patiënten niet alleen per stadsdeel, maar zelfs per wijk al verschillend kan zijn, wordt er in Amsterdam Zuid sinds kort door de huisartsen gewerkt in Wijkgroepen. Concreet houdt dit in dat huisartsenpraktijken in een wijk, bijvoorbeeld Buitenveldert of de Rivierenbuurt, samenwerken om de problemen aan te pakken. Problemen kunnen ook makkelijker opgepakt worden als er samengewerkt wordt met het netwerk uit zo’n wijk. Denk hierbij aan maatschappelijk werk, de thuiszorg of de ggz.

In wijkgroepen leert men elkaar beter kennen en wordt het makkelijker om goed door te verwijzen als de vraag niet direct medisch van aard is.

Er zijn op dit moment zes wijkgroepen in Amsterdam Zuid, waarbij zowel huisartsen van de CHAGZ als niet aan de CHAGZ verbonden huisartsen aangesloten zijn. Het is de keuze van de huisartsen zelf of zij willen aansluiten bij een wijkgroep.

Tip! Gebruik onze interactieve wijkzoeker

Wijkzoeker openen

De wijkgroepen

Buitenveldert

De Pijp

H6 Zuid

Museumpleinbuurt/Apollobuurt

Rivierenbuurt ‘Over de rivieren’

Willemsparkbuurt/Stadionbuurt