Ketens

COPD

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met astma en/of COPD te verbeteren.

Lees verder

CVRM

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met hart- en vaatziekten te verbeteren.

Lees verder

Diabeteszorg

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes mellitus type 2 te verbeteren.

Lees verder

Ouderenzorg

Een van de speerpunten binnen de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid is de zorg voor ouderen.

Lees verder

Leden en privacy

Aangesloten huisartsenpraktijken

In wijkgroepen leert men elkaar beter kennen en wordt het makkelijker om goed door te verwijzen als de vraag niet direct medisch van aard is.

Lees verder

Privacy- en klachtenregelingen

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie uw gegevens gedeeld worden of de omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Lees verder