Astma/ COPD

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Uw longen kunnen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. Hierdoor kunt u benauwd worden of gaan hoesten. Er zijn verschillende soorten astma. Meer informatie over astma kunt u vinden op de volgende site: https://www.longfonds.nl/astma

COPD is de Engelse afkorting van de Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In het Nederlands betekent dit: chronische obstructieve longaandoeningen. Dat betekent dat er afwijkingen zijn gevonden in de luchtwegen en mogelijk in het longweefsel. Vroeger heette dit chronische bronchitis en longemfyseem.
Een kenmerk van COPD is dat de werking van de longen kan verminderen. Door de longfunctie te meten kan de arts de ernst hiervan vaststellen en zo nodig de behandeling aanpassen.

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met astma en/of COPD te verbeteren. Uw huisarts is voor de astma/COPD zorg het centrale aanspreekpunt, hij/zij regelt, coördineert en bewaakt alle COPD zorg die u nodig heeft. In overleg met u stellen de huisarts en praktijkondersteuner een individueel zorgplan op. Zo nodig worden andere zorgverleners ingeschakeld.

De huisarts, de praktijkondersteuner, apotheek, fysiotherapeut, diëtist en de longarts maken deel uit van de ketenzorg waarbij de zorg gezamenlijk wordt georganiseerd en uitgevoerd en goed op elkaar is afgestemd. Alle zorgverleners hebben regelmatig contact met elkaar. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de patiënt.

Documenten

  Astma/COPD verpleegkundige

  Wat doet de longconsulente binnen de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid?

  De astma/COPD zorg wordt door de huisarts en praktijkondersteuner in de eigen praktijk gedaan. De longconsulente heeft zich speciaal geschoold in de astma/COPD zorg en houdt de ontwikkelingen op dit gebied bij. Daardoor kan zij de huisarts, praktijkondersteuner en assistente adviseren over de organisatie van de zorg, maar ook vragen beantwoorden over specifieke problemen. Voor de praktijkondersteuners en assistentes verzorgt zij scholingen over astma/COPD, zodat ook zij voldoende kennis hebben en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

  Regelmatig bezoekt de longconsulente de huisartspraktijken en is dan aanwezig bij een spreekuur. Op aanvraag van de praktijkondersteuner of assistente kan ze aanwezig zijn bij een consult om mee te denken en te adviseren over het te volgen beleid. Ook kan de huisarts of praktijkondersteuner naar de longconsulente verwijzen.

  Wanneer u vragen heeft voor de longconsulente, laat dit dan weten aan de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Zij kunnen u doorverwijzen.

  De fysiotherapeut

  Voelt u zich benauwd bij inspanning? Heeft u last van hoestbuien? U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee benauwdheid te verminderen. Het tegendeel is echter waar!

  Het is juist extra belangrijk dat u beweegt wanneer u astma/COPD heeft. Als u minder beweegt, krijgt u juist eerder klachten en nemen u mogelijkheden steeds verder af. Uw kwaliteit van leven verbetert met een actieve levensstijl. U ervaart minder benauwdheid, krijgt meer uithoudingsvermogen en leert verantwoord bewegen.

  Bij uw eerste bezoek doet de fysiotherapeut een intake. Aan de hand van een gesprek en het invullen van een vragenlijst krijgt de fysiotherapeut een beeld van de mogelijkheden en beperkingen die u ondervindt in het dagelijks leven. De fysiotherapeut beoordeeld uw spierkracht en lichamelijke conditie d.m.v. specifieke testen.

  Op basis van de testuitkomsten, de vragenlijst, uw huidig functioneren en de ernst van de astma/COPD geeft de fysiotherapeut u advies over de best passende behandeling voor u. De behandeling bestaat uit:

  • Verbeteren van de conditie en kracht.
  • Leren omgaan met benauwdheidsaanvallen.
  • Ademhalingsoefeningen.
  • Hoesttechnieken.

  Samen met de fysiotherapeut zoekt u naar de beste balans tussen inspanning, adembeheersing en energiebehoud. De fysiotherapeut is hierin uw coach.

  De eerste 20 behandelingen worden alleen vergoed bij een aanvullende verzekering, afhankelijk van uw pakket bij uw zorgverzekeraar. Voor COPD patiënten met een Gold 2 of hoger worden vanaf de 21ste behandeling de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering ( let op het eigen risico).

  Samenwerkende zorgverleners