Astma/ COPD

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Uw longen kunnen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. Hierdoor kunt u benauwd worden of gaan hoesten. Er zijn verschillende soorten astma. Meer informatie over astma kunt u vinden op de volgende site: https://www.longfonds.nl/astma

COPD is de Engelse afkorting van de Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In het Nederlands betekent dit: chronische obstructieve longaandoeningen. Dat betekent dat er afwijkingen zijn gevonden in de luchtwegen en mogelijk in het longweefsel. Vroeger heette dit chronische bronchitis en longemfyseem.
Een kenmerk van COPD is dat de werking van de longen kan verminderen. Door de longfunctie te meten kan de arts de ernst hiervan vaststellen en zo nodig de behandeling aanpassen.

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met astma en/of COPD te verbeteren. Uw huisarts is voor de astma/COPD zorg het centrale aanspreekpunt, hij/zij regelt, coördineert en bewaakt alle astma/COPD zorg die u nodig heeft. In overleg met u stellen de huisarts en praktijkondersteuner een individueel zorgplan op. Zo nodig worden andere zorgverleners ingeschakeld.

De huisarts, de praktijkondersteuner, apotheek, fysiotherapeut, diëtist en de longarts maken deel uit van de ketenzorg waarbij de zorg gezamenlijk wordt georganiseerd en uitgevoerd en goed op elkaar is afgestemd. Alle zorgverleners hebben regelmatig contact met elkaar. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de patiënt.

Documenten

  Astma/COPD werkgroep

  Binnen de CHAGZ is er een werkgroep astma/ COPD. Deze bestaat uit huisartsen, een kaderarts, een longarts, een longfunctieanalist, een diëtist, een fysiotherapeut en de coördinator van de zorgprogramma’s. Zij bespreken de belangrijke stedelijke, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de astma- en COPD-zorg en zetten het beleid voor astma- en COPD-zorg binnen de CHAGZ uit.

  De diëtist

  Astma en COPD kunnen verergeren bij overgewicht. Bij COPD kan ook ondergewicht en verlies van spieren een probleem zijn. Dit veroorzaakt kracht-en functieverlies. In beide gevallen kan de diëtist uw voedingspatroon in beeld brengen en met u bekijken wat haalbare aanpassingen zijn, zodat het gewenste streefgewicht behaald kan worden en er geen (verder) spierverlies optreedt. Bewegen is daarom in combinatie met het voedingsadvies van groot belang. De diëtisten die samenwerken met de CHAGZ hebben allen een speciale opleiding gehad om astma- en COPD- patiënten te kunnen begeleiden.

  Als u deelneemt aan het zorgprogramma Astma of COPD wordt de diëtist tot een bepaald maximum volledig vergoed.

  De fysiotherapeut

  Voelt u zich benauwd bij inspanning? Heeft u last van hoestbuien? U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee benauwdheid te verminderen. Het tegendeel is echter waar!

  Het is juist extra belangrijk dat u beweegt wanneer u astma/COPD heeft. Als u minder beweegt, krijgt u juist eerder klachten en nemen u mogelijkheden steeds verder af. Uw kwaliteit van leven verbetert met een actieve levensstijl. U ervaart minder benauwdheid, krijgt meer uithoudingsvermogen en leert verantwoord bewegen.

  Bij uw eerste bezoek doet de fysiotherapeut een intake. Aan de hand van een gesprek en het invullen van een vragenlijst krijgt de fysiotherapeut een beeld van de mogelijkheden die u heeft en beperkingen die u ondervindt in het dagelijks leven. De fysiotherapeut beoordeelt uw spierkracht en lichamelijke conditie d.m.v. specifieke testen.

  Op basis van de testuitkomsten, de vragenlijst, uw huidig functioneren en de ernst van de astma/COPD geeft de fysiotherapeut u advies over de best passende behandeling voor u. De behandeling bestaat uit:

  • Verbeteren van de conditie en kracht.
  • Leren omgaan met benauwdheidsaanvallen.
  • Ademhalingsoefeningen.
  • Hoesttechnieken.

  Samen met de fysiotherapeut zoekt u naar de beste balans tussen inspanning, adembeheersing en energiebehoud. De fysiotherapeut is hierin uw coach.

  De fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij de CHAGZ zijn lid van het Long Revalidatie Netwerk Amsterdam (www.lornamsterdam.nl). Deze zijn gespecialiseerd in astma en COPD.

  De fysiotherapeut bekijkt ook hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw zorgverzekering en of het eigen risico daarvoor aangesproken wordt. Dit hangt onder meer af van de ernst van de COPD.

  Samenwerkende zorgverleners