CVRM

De zorg voor hart- en vaatziekten wordt ook wel CVRM genoemd. Dit staat voor ‘cardiovasculair risicomanagement’; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Cardiovasculaire ziekten zijn ziekten van het hart en/ of de bloedvaten, zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), herseninfarct en TIA. Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met hart- en vaatziekten te verbeteren.

Om de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten op een goede en gestructureerde manier te kunnen aanbieden blijft uw huisarts uw centrale aanspreekpunt, deze werkt nauw samen met de andere professionele zorgverleners, en maakt afspraken met de zorgverzekeraar volgens het CVRM zorgprogramma.

De huisarts, de kaderarts CVRM, de praktijkondersteuner en de diëtist maken deel uit van de ketenzorg waarbij de zorg gezamenlijk wordt georganiseerd en uitgevoerd en goed op elkaar is afgestemd. Daarnaast werken we nauw samen met cardiologen van het UMC, OLVG, Geervliet en CCN.

Deelname aan dit zorgprogramma kan de kwaliteit van zorg verhogen, onder meer door regelmatige controles van uw bloeddruk en gewicht. Het leren omgaan met uw ziekte staat centraal in het zorgprogramma. U stelt in nauw overleg met de huisarts of praktijkondersteuner een individueel zorgplan op waarin u zelf centraal staat.

Binnen de CHAGZ heeft de patiënt zoveel mogelijk de eigen regie en neemt actief deel aan het eigen zorgproces door goed om te gaan met de symptomen, de behandeling, de monitoring van de eigen gezondheidstoestand en door persoonlijke doelen te stellen. Met andere woorden: Wat vindt u belangrijk, waar wordt u blij van, wat wilt u bereiken en wat heeft u daar bij nodig? Wij zullen u op basis daarvan graag met raad en daad terzijde staan!

De controles bij de huisarts worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u de naam CHAGZ op uw verzekeringsoverzichten ziet staan, omdat de CHAGZ met de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt over de financiering. In het kader van de chronische zorg wordt het volgende vergoed en hoeft u geen eigen risico te betalen:

  • CVRM consult bij de huisarts of de praktijkondersteuner
  • Begeleiding bij het stoppen met roken door de huisarts of praktijkondersteuner
  • Begeleiding van de diëtist; 3 uur per jaar

Documenten

    Samenwerkende zorgverleners