De onderstaande privacyverklaring is enkel van toepassing op de website www.chagz.nl. Bent u op zoek naar de algemene privacy- en klachtenregelingen van de Coöperatie, klik dan hier.

Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid, gevestigd aan A.J. Ernststraat 599, 1082 LD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
A.J. Ernststraat 599
1082 LD Amsterdam
020 – 6615526
www.chagz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chagz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account te hebben
– Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid analyseert uw internetbrowser en apparaat type op de website om daarmee de website te verbeteren

Uw account
Voor bepaalde onderdelen van onze website is een account vereist. Dit is enkel voor leden waarvan de gegevens reeds bekend zijn bij de coöperatie, concreet voor- en achternaam en e-mailadres. Daarmee maken wij een account, weermee u kunt inloggen met een automatisch gegenereerde gebruikersnaam en wachtwoord die enkel naar het e-mailadres van het lid worden/ zijn gestuurd.

Deze gegevens hebben wij nodig zodat u gebruik kunt maken van de account functie. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren van accounts
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid verwijderd uw gegevens binnen een redelijke termijn nadat u dit nadrukkelijk heeft aangegeven via info@chagz.nl. Sommige gegevens kunnen pas na een langere periode worden verwijderd wegens wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen m.b.t. uw account
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chagz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt uw account via uw profiel zelf verwijderen. Hierdoor worden al uw gegevens compleet verwijderd.

Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chagz.nl