Leidinggeven aan collega’s voor praktijkmanagers

Een cursus over leidinggeven aan collega’s voor praktijkmanagers