Uw probleem gaat in rook op voor POH’s en huisartsen

Onder leiding van senior verslavingsarts mw. P.G. Tromp-Beelen, expert op het gebied van tabaksverslaving, wordt u een leerzaam en praktisch programma aangeboden.

Deze nascholing geeft een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende behandelopties (zowel nietmedicamenteus als medicamenteus) en praktische tips voor begeleiding.

Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.