Vacatures

Coördinator zorgprogramma Astma/COPD (12-16 u/w)

De functie:

De Coördinator zorgprogramma Astma/COPD is binnen de coöperatie verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning, met als doel dat de zorgprogramma’s Astma en COPD door alle deelnemende zorgverleners op de overeengekomen wijze uitgevoerd wordt en de voortgang van de zorg aan patiënten met astma en COPD gewaarborgd wordt.

De Coördinator zorgprogramma Astma/COPD:

 • adviseert bij het opzetten van gestructureerde zorg in de huisartsenpraktijk;
 • geeft coaching en consultatie aan huisartsenpraktijken m.b.t. gestructureerde Astma/COPD-zorg;
 • signaleert knelpunten in de Astma/COPD-zorg in de huisartsenpraktijk;
 • organiseert vaste evaluatiemomenten in de huisartsenpraktijk;
 • organiseert diverse bijscholingsmomenten voor alle aangesloten huisartsenpraktijken;
 • adviseert de werkgroep Astma/COPD en organiseert de bijeenkomsten van de werk-groep;
 • werkt samen met de coördinatoren van de overige zorgprogramma’s;
 • zorgt voor het inzichtelijk maken van gegevens van de geleverde zorg.

Het profiel:

 • HBO-verpleegkundige, bij voorkeur aangevuld met de Post-HBO opleiding tot Longverpleegkundige;
 • bekendheid met de organisatie van de huisartsenzorg;
 • in staat zijn zelfstandig te functioneren;
 • initiatiefrijk en flexibel, bereid te ‘pionieren’;
 • communicatief sterk en gericht op samenwerking;
 • mobiel i.v.m. de verschillende werkplekken.

Arbeidsvoorwaarden:

De Coördinator zorgprogramma Astma/COPD komt in dienst bij CHAGZ.
De CAO Huisartsenzorg is van toepassing. De aanstelling geldt in eerste instantie voor de duur van één jaar.

Voor meer informatie:

Dhr. W.M.G.M. Verwiel, huisarts, tel. 020-4421202 of dhr. W. van der Pas, algemeen manager, tel. 06-20852551

Solliciteren:

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar:
W. van der Pas, algemeen manager
w.vanderpas@chagz.nl