Vacatures

Algemeen manager / directeur

Wil jij waarde toevoegen aan de eerstelijnszorg in Amsterdam Zuid?

De Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) zoekt een actieve en innovatieve manager/directeur!

Wij zoeken een stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en daadkrachtig, die het belang begrijpt om binnen de huisartsenzorg nieuwe en innovatieve mogelijkheden te vinden om aangesloten huisartsen-praktijken te ondersteunen. Als manager/directeur zorg je ervoor dat de zorggroep een belangrijke rol blijft spelen in de door-lopende ontwikkeling van de eerstelijnszorg, in lijn met de strategische koers die de Amsterdamse Huisartsen alliantie voorstaat. Je bent het boegbeeld van de CHAGZ voor alle samenwerkingspartners in de stad. Je kunt de beweging die nodig is, vertalen naar wat je van de medewerkers verwacht, naar interne werkprocessen en externe werkafspraken. In een juiste balans tussen strategisch denken en praktisch handelen, met inhoudelijke kennis, meedenken en handen uit de mouwen.

Als manager/directeur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan het bureau van de CHAGZ. Je hebt een belangrijke rol om ervoor zorg te dragen dat de financiële middelen effectief en efficiënt worden ingezet.

Functie-eisen
Van de nieuwe manager/directeur verwachten we dat:

 • je aantoonbare kennis hebt van de actuele ontwikkelingen in het gehele zorgveld en het sociaal domein;
 • je visie hebt op en aantoonbare ervaring hebt met werkzaamheden van de huisartsenzorg;
 • je ervaring hebt met het leiden van werk- en veranderingsprocessen in een multidisciplinaire context;
 • je in staat bent om efficiënte en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen en implementeren;
 • je ervaring hebt met zelforganisatie en de eigen verantwoordelijkheid van professionals;
 • je ervaring hebt met de combinatie van het voeren van een gezonde financiële en sociale bedrijfsvoering;
  het ook leuk vindt om bezig te zijn met de randvoorwaarden voor de professionals om prettig te kunnen werken, zoals kwesties rondom financiën, HR, ICT, facilitair;
 • je daadkrachtig bent en in staat om door te pakken als dat nodig is;
 • je in staat bent om te objectiveren en dit om te zetten in duurzame verbeteringen;
 • je over goede communicatieve vaardigheden beschikt, zowel mondeling als schriftelijk.
 • je in staat bent het bestuur van de coöperatie adequaat te informeren en te voorzien van goed onderbouwde voorstellen. De verschillende financieringswijzen zijn je bekend, alsmede de mogelijke spanningsvelden die er bestaan.
 • je beschikt over een academisch denk- en werkniveau.

Wie zijn wij?
De zorggroep CHAGZ is in 2007 opgericht en bestaat nu uit zo’n 33 huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid.
Eén van de doelen van de CHAGZ is om de zorg voor bepaalde groepen patiënten, zoals ouderen, patiën-ten met astma/COPD, patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met diabetes, gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Hiervoor werken de huisartsen en praktijkondersteuners nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt.

Daarbij heeft de zorggroep de ambitie samen met andere zorgverleners een trekkersrol te vervullen bij
de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie in Amsterdam Zuid, waarvoor de zorggroep met hen
samenwerkt op het gebied van preventie, behandeling en begeleiding van gezondheidsproblemen bij de
patiënten en de overige inwoners in Zuid. Wij zijn er van overtuigd dat intensieve samenwerking met
andere zorgverleners een noodzakelijke voorwaarde is om te komen tot verbetering van kwaliteit,
patiëntvriendelijkheid en kostenbeheersing.

Voor elk van de vier zorgprogramma’s, die door de aangesloten huisartsenpraktijken en samenwerkende
zorgverleners worden uitgevoerd, is een coördinator aangesteld. Verder werken een bureaumanager
en een Functionaris Gegevensbescherming voor de zorggroep.

De betrokkenheid van de leden (huisartsen) bij de zorggroep is zeer groot.
De CHAGZ heeft een ondernemend bestuur dat actief betrokken is bij de besluitvorming binnen de zorggroep
en actief is in de samenwerking tussen de zorggroepen in Amsterdam.

De CHAGZ gaat een nieuwe fase in; we zijn bezig onze ondersteunende rol voor de praktijken uit te
breiden, de organisatiestructuur te optimaliseren en ons in het krachtenveld binnen de eerstelijnszorg
te herpositioneren. De manager/directeur zal deze uitdaging met ons moeten willen aangaan.

Arbeidsvoorwaarden
Als manager/directeur (m/v) word je aangesteld voor 32 – 38 uur, met flexibele werktijden, in schaal 12
CAO-huisartsenzorg (Max. € 6.371,- bij een fulltime aanstelling).

Geboden wordt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Voor meer informatie:
Dhr. B.A.H. Prins , voorzitter bestuur CHAGZ, tel. 020- 6421909 of Dhr. W. van der Pas, algemeen
manager, tel. 06-20852551

Solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar:
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid
T.a.v. dhr. B.A.H. Prins
A.J. Ernststraat 599
1082 LD Amsterdam
bprins.huisarts@mcgelderlandplein.nl