Veilige inzage in medische gegevens tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis is het van essentieel belang dat zorgprofessionals op de huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) snel inzicht krijgen in de medische voorgeschiedenis van de te behandelen patiënt. Zo kunnen zij patiënten sneller en adequater helpen.

Normaliter kan de HAP en de SEH alleen medische voorgeschiedenis van de patiënt inzien als hij of zij hier toestemming voor heeft gegeven. Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de HAP en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als patiënten geen keuze hebben gemaakt.

Het aanmelden van patiëntendossiers voor de duur van de coronacrisis wordt zo ingericht dat huisartsenpraktijken die zijn aangesloten op het LSP hier geen omkijken naar hebben. Voor huisartsenpraktijken die niet op het LSP zijn aangesloten, maar die dat nu alsnog willen doen, wordt een snellere aansluitprocedure ingericht.

CHAGZ-leden die hulp nodig hebben kunnen een mail sturen naar Joost van Raalte.

Voor meer informatie: https://www.inzageopdehap.nl/