Verandering Stoppen-met-roken medicatie in het kader van een Stoppen-met-roken programma

(bron: Zilveren Kruis, Nieuwsupdate SMR, 28 december 2020)

Vanaf 1 januari 2021 zijn door Zilveren Kruis en De Friesland nog maar drie (landelijk werkende)
apotheken gecontracteerd voor medicatie om te stoppen met roken. Het gaat om de volgende partijen:

Deze Stoppen-met-roken medicatie wordt alleen volledig vergoed als de verzekerden naar één van deze
drie gecontracteerde apotheken gaan. Daarnaast betalen zij voor Stoppen-met-roken medicatie bij
de gecontracteerde apotheken geen eigen risico.
De verzekerden zijn over deze verandering geïnformeerd.