Verwerkersovereenkomst tussen PFZW en werkgevers

Slaat u persoonlijke gegevens op voor anderen of laat u juist een ander werken met persoonsgegevens van klanten? Dan bent u wettelijk verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Maar is het ook noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst te sluiten tussen u en PFZW?

Strengere wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Onder de AVG is het niet toegestaan zomaar persoonsgegevens te verwerken. De AVG zorgt ondermeer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Meer rechten voor deelnemers
Door de wet krijgen burgers meer rechten met betrekking tot hun privacy. Organisaties hebben meer verantwoordelijkheden en plichten. Dat betekent dat een deelnemer op de hoogte moet zijn van het feit dat PFZW zijn persoonsgegevens verwerkt en wat het doel hiervan is.  

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
Een verwerkersovereenkomst is van toepassing op een relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Wanneer u bijvoorbeeld de personeelsadministratie uitbesteedt, bent u de verwerkingsverantwoordelijke en degene aan wie u dit uitbesteedt is de verwerker. In dat geval sluit u een verwerkersovereenkomst af. Echter gaat dit niet op voor de relatie tussen twee verwerkingsverantwoordelijken, zoals een werkgever en PFZW.

Relatie tussen PFZW en werkgever
PFZW legt het doel en de manier van verwerken van de persoonsgegevens van deelnemers vast. PFZW besluit op welke manier ze gegevens verwerken, waarom dat gebeurt en hoe dat plaatsvindt. Daarmee is PFZW de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we van u als werkgever ontvangen. De uitwisseling die plaatsvindt tussen u, als werkgever, en PFZW als pensioenfonds is een uitwisseling tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. Het is daarom niet nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten.